Techniek

Krijg continue focus op resultaatverbetering door slimme technologie. Hoeveel tijd ben je kwijt aan het verkrijgen van de juiste data? Hoe werken je mensen met de huidige systemen? We helpen je stappen te zetten...
LEES MEER

Onze 3 technische producten

ICT SCAN

Om bedrijfsdoelen te realiseren is het ontwikkelen van ICT-vaardigheden cruciaal. We zien in de praktijk grote verschillen per medewerker. In het kader van een duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers is het van belang om te weten waar ontwikkelpunten liggen. Met onze ICT scan maken we per medewerker inzichtelijk wat de huidige ICT-vaardigheden zijn versus de gewenste ICT-vaardigheden. Met behulp hiervan kunnen we helpen met het opzetten van een opleidingsplan en begeleiden bij de realisatie hiervan. We informeren u graag naar de mogelijkheden.

ICT STRATEGIE

Wanneer je als organisatie helder hebt wat je doelstellingen zijn, is de juiste inzet en ondersteuning van ICT cruciaal. Samen met de mensen en met de organisatiedoelen in het vizier bepalen we de ICT strategie. We doen dit door middel van analyse huidige ICT koers, gesprekken met medewerkers en inspiratiesessies. Zo ontstaat een gedragen en hanteerbaar ICT strategie plan met een helder plan van aanpak. We vertellen u graag meer over de diverse mogelijkheden.

BRAINSTORM ICT

Het aansluiten van uw ICT aan uw business-doelstellingen is voorwaarde om succesvol te kunnen zijn. Samen met medewerkers in de organisatie brainstormen we over de ICT in de organisatie, in relatie tot de omgeving en de toekomstige ontwikkelingen. De opbrengst is een ICT-roadmap waarmee uw team aan de slag kan om de gewenste veranderingen in gang te zetten. Waar gewenst kunnen we het implementatieproces begeleiden.

Uiteraard leveren we ook maatwerk. Bel gerust voor een vrijblijvend gesprek.

BEL PROCESMATCH